Етногенез та популяційна генетика

         Етнос (з грецької мови) –  народ. Народ, який МАЄ власну державу –  це нація. Народ, який ПРАГНЕ мати власну державу –  це етнос. Народ, який НЕ прагне мати власну державу –  це етнографічна група. Не дайте перетворити націю в етнографічну групу. В основу терміну етногенез буквально вкладено два слова – “народ та походження”.

Походження – це насамперед генетична спорідненість. Тому не враховувати популяційну генетику у формуванні народу з давньою історією безглуздо.

Читати далі
Translate »